- Tên đơn vị: Bộ môn Lý Luận Chính Trị.

- Địa chỉ: Phòng 115 - Nhà Phượng Vỹ - Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM.

- Điện thoại: 028-38963342.

- Email: bmllct@hcmuaf.edu.vn

    - Website: http://bmllct.hcmuaf.edu.vn

Số lần xem trang: 839
Điều chỉnh lần cuối: 12-05-2020

Trang liên kết

Báo điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam


 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám hai sáu sáu không

Xem trả lời của bạn !