BAN CHỦ NHIỆM BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

               TS. Nguyễn Văn Trọn - Phó Trưởng Bộ môn phụ trách Bộ môn Lý Luận Chính Trị.

 

                        ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CƠ HỮU CỦA BỘ MÔN

STT

HỌ VÀ TÊN

SỐ ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

TS. Nguyễn Văn Trọn

0988476779

nvtron@hcmuaf.edu.vn

2

TS. Lê Thị Kim Chi

0916408423

dr_kimchi@yahoo.com.vn

3

TS. Nguyễn Khoa Huy

0889162328

huy.nguyenkhoa@hcmuaf.edu.vn

4

ThS.NCS. Nguyễn Thanh Long

0982131036

longtnt18@gmail.com

5

TS. Lê Võ Thanh Lâm

0971963899

thanhlam100981@yahoo.com

6

ThS. Lê Thị Bích Nga

0977340344

nga.lethibich@hcmuaf.edu.vn

7

ThS. Hồ Yến Linh

0932689090

linh.hoyen@hcmuaf.edu.vn

 

                         ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG CỦA BỘ MÔN

STT

HỌ VÀ TÊN

SỐ ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

TS. Võ Thị Hồng

0903908228

vthong@hcmuaf.edu.vn

2

TS. Phạm Văn Boong

0909505326

                    -

3

ThS. Lê Trung Tuyến

0908546434

letrungtuyen2015@gmail.com

4

ThS. Nguyễn Thị Phương Linh

0989236005

ntplinh@hcmuaf.edu.vn

5

TS. Lê Quang Hậu

0918655279

lequanghauts@yahoo.com.vn

6

ThS. Phạm Kim Dung

0939469969

pkdung27859@gmail.com

 

 

Số lần xem trang: 1946
Điều chỉnh lần cuối: 12-05-2020

Trang liên kết

Báo điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam


 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai không bảy chín năm

Xem trả lời của bạn !