Bộ Môn Lý Luận Chính Trị (Mác Lê Nin)

Thống kê
Số lần xem:
Đang xem
Toàn hệ thống:
Trong vòng 1 giờ qua

Tìm kiếm


 

Từ internet

 

Trong trang này  

Hộp thư điện tử

Email: @hcmuaf.edu.vn
(CBCNV - GV)

Email: @st.hcmuaf.edu.vn
(Sinh viên ĐHNL)

Trang nhất

.:: Giới thiệu ::.

BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 40 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

GIỚI THIỆU VỀ BỘ MÔN MÁC-LÊNIN (HIỆN NAY ĐỔI TÊN GỌI LÀ BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ)

1/ Chức năng:
- Bộ môn  Lý luận chính trị là một bộ môn trực thuộc Ban Giám hiệu, có chức năng giúp Đảng Uy- Ban Giám hiệu tổ chức và quản lý chặt chẽ công tác giảng dạy và học tập các môn khoa học Mác – Lênin- Tư tưởng Hồ Chí Minh: bao gồm chương trình đào tạo, bài giảng, tài liệu giảng dạy, chọn mời thỉnh giảng, tổ chức kiểm tra, thi tốt nghiệp đối với tất cả các lớp, các hệ, các bậc đào tạo kể cả trong và ngoài trường.
- Bộ môn Mác _ Lênin tham mưu cho Ban Giám hiệu về công tác triển khai, thực hiện đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về công tác giảng dạy và học tập các môn khoa học Mac-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Ngoài ra, thông qua công tác giảng dạy các môn khoa học Mác- Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, bộ môn Mac-Lênin còn phản ảnh và tham mưu cho Ban Giám hiệu- Đảng Uy về tình hình nhận thức chính trị tư tưởng của sinh viên, đề xuất những giải pháp cho công tác giáo dục chính trị tư tưởng của sinh viên.


2/ Nhiệm vụ:
Bộ môn Mác- Lênin là một đơn vị đào tạo không có quản lý sinh viên, có nhiệm vụ cụ thể:
• Giảng dạy các môn khoa học Mác –Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm: Các nguyên lý chủ nghĩa Mác Lênin, Đường lối cách mạng VIệt Nam, Tư tưởng HỒ Chí minh.
• Phối hợp với phòng Đào tạo, các khoa- Bộ môn quản lý chặt chẽ việc giảng dạy và học tập các môn khoa học Mác – Lênin- Tư tưởng Hồ Chí Minh: từ chương trình, bài giảng, tài liệu giảng dạy, chọn mời thỉnh giảng, tổ chức kiểm tra, thi tốt nghiệp đối với tất cả các lớp, các hệ, các bậc đào tạo kể cả trong và ngoài trường.
• Thông qua các buổi học tập chính trị đầu năm học, bộ môn Mác-Lênin có nhiệm vụ phổ biến đường lối chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nh
à nước, Bộ GD&ĐT và của trường đến sinh viên chính qui.
• Tham gia nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng giảng dạy.
• Phối hợp với các đơn vị phòng CTSV, Đoàn trường để tổ chức các cuộc thi Olympic các môn khoa học Mac-Lênin.

.:: Thông báo của Bộ Môn Lý Luận Chính Trị ::.

Trang liên kết

Ngôn ngữwww.dangcongsan.vn

 

 

 

Thông báo:

Nội dung hỗ trợ trả lời trực tuyến cho sinh viên Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, khi khỏi đề nghị các bạn nhập vào email sinh viên ĐHNL

 

 

Bộ Môn Lý Luận Chính Trị ĐHNL TP.HCM - Phòng 115 Nhà Phượng Vỹ - ĐHNL TP.HCM
ĐT: 0838963342 - Email: vthong @hcmuaf.edu.vn - Website: http://bmllct.hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007-2011