BAN CHỦ NHIỆM BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

TS. Nguyễn Văn Trọn - Trưởng Bộ môn Lý Luận Chính Trị.

TS. Nguyễn Thanh Long - Phó Trưởng Bộ môn Lý Luận Chính Trị.

 

 

 

 

ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC CỦA BỘ MÔN

STT

HỌ VÀ TÊN

SỐ ĐIỆN THOẠI

EMAIL

CHỨC DANH

1

TS. Nguyễn Văn Trọn

0988476779

nvtron@hcmuaf.edu.vn

Giảng viên

2 TS. Nguyễn Khoa Huy 0889162328 huy.nguyenkhoa@hcmuaf.edu.vn Giảng viên chính

3

TS. Trần Quang Khánh

0979040807

khanh.tranquang@hcmuaf.edu.vn

Giảng viên

4

TS. Nguyễn Thanh Long

0982131036

longtnt18@gmail.com

Giảng viên

5

TS. Lê Võ Thanh Lâm

0971963899

thanhlam100981@yahoo.com

Giảng viên

6

ThS. Lê Thị Bích Nga

0977340344

nga.lethibich@hcmuaf.edu.vn

Giảng viên

7

ThS. Hồ Yến Linh

0932689090

linh.hoyen@hcmuaf.edu.vn

Giảng viên

8

CN. Trần Thị Trường Giang

0367811444

giang.tranthitruong@hcmuaf.edu.vn

Thư ký

 

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG CỦA BỘ MÔN

STT

HỌ VÀ TÊN

SỐ ĐIỆN THOẠI

EMAIL

CHỨC DANH

1

TS.GVC. Lê Thị Kim Chi

0916408423

chi.lethikim@hcmuaf.edu.vn

Giảng viên chính

 

2

 

TS. Phạm Văn Boong

0909505326

                    -

Giảng viên chính

 

3

 

ThS. Lê Trung Tuyến

0908546434

letrungtuyen2015@gmail.com

Giảng viên chính

 

4

 

ThS. Nguyễn Thị Phương Linh

0989236005

ntplinh@hcmuaf.edu.vn

Giảng viên chính

 

5

 

TS. Võ Thị Hồng

0903908228

vthong@hcmuaf.edu.vn

Giảng viên chính

 

6

 

TS. Lê Quang Hậu

0918655279

lequanghauts@yahoo.com.vn

Giảng viên chính

 

7

 

ThS. Phạm Kim Dung

0939469969

pkdung@27859@gmail.com

Giảng viên

 

 

 

 

Số lần xem trang: 3291
Điều chỉnh lần cuối: 21-08-2023

Trang liên kết

Báo điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam


 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín bốn năm sáu không

Xem trả lời của bạn !