Bộ Môn Lý Luận Chính Trị (Mác Lê Nin)

Thống kê
Số lần xem:
Đang xem
Toàn hệ thống:
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết


www.dangcongsan.vn

 

 

 

Thông báo:

Nội dung hỗ trợ trả lời trực tuyến cho sinh viên Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, khi khỏi đề nghị các bạn nhập vào email sinh viên ĐHNL

 

 

Nội dung

  Cấu trúc các môn học


* Những lớp sinh viên tuyển sinh từ khoá 2007 (33) trở về trước sẽ học các môn khoa học Mác - Lênin , tư tưởng Hồ Chí Minh theo trình tự như sau:
- Năm 1: Triết học
- Năm 2:+Kinh tế chính trị (Sinh viên không thuộc nhóm ngành kinh tế)
+Kinh tế chính trị 1 + Kinh tế chính trị 2(Sinh viên ngành kinh tế)
- Năm 3: + Chủ nghĩa xã hội
+ Lịch sử Đảng CSVN
- Năm 4 + Tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Chính trị Tổng hợp( Môn thi tốt nghiệp)
* Những lớp sinh viên tuyển sinh từ khoá 2008 (34) trở đi sẽ học các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ( đổi tên gọi mới là các môn lý luận chính trị) theo trình tự như sau:
- Năm 1: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Má-Lênin (5 tín chỉ)
- Năm 2: Đường lối cách mạng của Đảng CSVN (3 tín chỉ)
- Năm 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh (2 tín chỉ)
- Năm 4: Chính trị tổng hợp ( thi tốt nghiệp)
4/ Giáo trình và chương trình đào tạo của các môn học lý luận chính trị là do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Sinh viên có thể nghiên cứu tại thư viện trường.

Số lần xem trang : :3554
Nhập ngày : 20-01-2009
Điều chỉnh lần cuối :


In trang này

Lên đầu trang

 

  (10-03-2009)

Bộ Môn Lý Luận Chính Trị ĐHNL TP.HCM - Phòng 115 Nhà Phượng Vỹ - ĐHNL TP.HCM
ĐT: 0838963342 - Email: vthong @hcmuaf.edu.vn - Website: http://bmllct.hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007-2011