Bộ Môn Lý Luận Chính Trị (Mác Lê Nin)

Thống kê
Số lần xem:
Đang xem
Toàn hệ thống:
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết


www.dangcongsan.vn

 

 

 

Thông báo:

Nội dung hỗ trợ trả lời trực tuyến cho sinh viên Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, khi khỏi đề nghị các bạn nhập vào email sinh viên ĐHNL

 

 

Nội dung

  DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC VÀ GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH

 

DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC VÀ GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH  

Số TT
 Môn học
Họ và tên
 Ghi chú
01
TRIẾT HỌC
TS. Lê Thị Kim Chi
TS. Phạm Văn Boong
ĐHNL
ĐHNL
02
KINH TẾ CHÍNH TRỊ
KTCT 1
KTCT 2
THS. Nguyễn Hồng Hải 
CN. Nguyễn Văn Trọn  
THS. Phạm Văn Thừa    
ĐHNL
ĐHNL
ĐH AN NINH 
03
LỊCH SỬ ĐẢNG
THS. Đặng Thị Kim Liêng
TS. Lê Quang Hậu
ĐHNL
ĐHNL
ĐHNL
04
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
THS. Nguyễn Thị Phương Linh  
CN Biền Quốc Thắng
CN Bùi Ngọc Hiển
ĐHNL
ĐH HÙNG VƯƠNG
ĐH Y DƯỢC
05
TT HỒ CHÍ MINH
THS. Đặng Thị Kim Liêng
TS. Lê Quang Hậu
TS. Lê Thị Kim Chi
TS. Phạm Văn Boong
ĐHNL
ĐHNL
ĐHNL
ĐHNL
ĐHNL

 
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BM MÁC- LÊNIN  GIẢNG  CHƯƠNG TRÌNH MỚI CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO SINH VIÊN KHOÁ 2008 TRỞ ĐI
 

Số TT
        Họ và tên
       Chức vụ
Năm sinh
Trình độ
Chuyên ngành
Môn học 
01
Vũ Trọng Duyệt
nghỉ hưu
1949
Thạc sĩ   
CNXH
 
Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin
02
Trưởng bộ môn
 
email:vthong@hcmuaf.edu.vn
đt:0903908228
1963
Tiến sĩ  
LSĐ
VĂN HÓA VIỆT NAM
VĂN MINH THẾ GIỚI
 
Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 
Tư tưởng Hồ Chí Minh cơ sở văn hóa việt nam.
lịch sửvăn minh phương đông và phươngtây.      
03
Nguyễn Thị Phương Linh
nghỉ hưu
1960
Thạc sĩ 
CNXH
Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin
04
Phạm Văn Boong
 nghỉ hưu
1953
Tiến sĩ  
TRIẾT
 
Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin
Tư tưởng Hồ Chí Minh                  
05
Lê Thị Kim Chi
DT:
 
1962
Tiến sĩ  
TRIẾT
 
Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin
Tư tưởng Hồ Chí Minh                  
06
Nguyễn Hồng Hải
 chuyển trường
1962
Thạc sĩ 
KTCT
Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin
07
Lê Quang Hậu
nghỉ hưu
1955
Tiến sĩ  
LSĐ
 
Đường lối cách mạng của Đảng CSVN
Tư tưởng Hồ Chí Minh                    
08
Đặng Thị Kim Liêng
nghỉ hưu
1955
Thạc sĩ 
LSĐ
 
Đường lối cách mạng của Đảng CSVN
Tư tưởng Hồ Chí Minh                  
09
 
 
10
Nguyễn Văn Trọn
 
 
Nguyễn Văn LONG
1979
 
 
1979
Thạc sĩ 
 
 
THẠC SĨ
KTCT
 
 
KTCT
Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin
 

Số lần xem trang : :5706
Nhập ngày : 20-01-2009
Điều chỉnh lần cuối :17-06-2015


In trang này

Lên đầu trang

 

  TS. Võ Thị Hồng(20-01-2009)

Bộ Môn Lý Luận Chính Trị ĐHNL TP.HCM - Phòng 115 Nhà Phượng Vỹ - ĐHNL TP.HCM
ĐT: 0838963342 - Email: vthong @hcmuaf.edu.vn - Website: http://bmllct.hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007-2011