Bộ Môn Lý Luận Chính Trị (Mác Lê Nin)

Thống kê
Số lần xem:
Đang xem 2
Toàn hệ thống: 1675
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết


www.dangcongsan.vn

 

 

 

Thông báo:

Nội dung hỗ trợ trả lời trực tuyến cho sinh viên Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, khi khỏi đề nghị các bạn nhập vào email sinh viên ĐHNL

 

 

Nội dung

  BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 40 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

Số lần xem trang : :3733
Nhập ngày : 10-11-2015
Điều chỉnh lần cuối :


In trang này

Lên đầu trang

  Giới thiệu

  GIỚI THIỆU VỀ BỘ MÔN MÁC-LÊNIN (HIỆN NAY ĐỔI TÊN GỌI LÀ BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ)(20-01-2009)

Bộ Môn Lý Luận Chính Trị ĐHNL TP.HCM - Phòng 115 Nhà Phượng Vỹ - ĐHNL TP.HCM
ĐT: 0838963342 - Email: vthong @hcmuaf.edu.vn - Website: http://bmllct.hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007-2011